Flexibel Hotel

Flexibel Hotel

 

In het centrum van Ulvenhout ligt besloten tussen een aantal villa's een braakliggend gebied.

 

Men heeft beoogd hier een Longstay Hotel te realiseren.

 

 

De bewoners van de huizen grenzend aan dit gebied hebben me gevraagd een plan te bedenken over hoe het programma op deze plek in te passen valt.

 

Gekeken is hoe met de beperkte ruimte omgegaan kan worden, de ontwikkelaar toch voldoende rendement kan halen en de bewoners in de buurt geen overlast ondervinden.

 

 

Webdesign by FRAAi architecten